276°
Posted 20 hours ago

Design as Art: Bruno Munari (Penguin Modern Classics)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Bruno Munari (1907 – 1998), born in Milan, was the enfant terrible of Italian art and design for most of the twentieth century, contributing to many fields of both visual (paint, sculpture, film, industrial design, graphics) and non-visual arts (literature, poetry). Za typograficzną stronę wydania odpowiedzialny jest, jak informuje mnie stopka, Germano Facetti, Włoch, pracujący dla Penguin Books w latach 1962-1971.

Book print (Penguin) is difficult to read too - the book format is difficult to handle, hold, flip pages.Póki co, wystarczyć mi musi ( i nie tylko mnie) angielskie tłumaczenie, którym w 1971 roku zajął się Patrick Creagh na zlecenie wydawnictwa Penguin Books. Maxim Gorky: "An artist is a man who digests his own subjective impressions and knows how to find a general objective meaning in them, and how to express them in a convincing form. I learned so much more passively about vector art design principles from reading the comic books of Chris Ware!

Tekst ten to rzecz wyjątkowa, nawet wziąwszy pod uwagę to, w jak doborowym sąsiedztwie został umieszczony. One of the last surviving members of the futurist generation, Bruno Munari’s Design as Art is an illustrated journey into the artistic possibilities of modern design translated by Patrick Creagh published as part of the ‘Penguin on Design’ series in Penguin Modern Classics. Tekst rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem, które wyjaśnia współczesne, zarówno wielu z nas, jak i autorowi, rozumienie luksusu. Cose che non coesistono obbligatoriamente, insieme a molte altre che attiravano l’eclettismo di Munari. Nie istnieje, niestety, żaden przekład tego dzieła na język polski i tylko brak znajomości włoskiego powstrzymuje mnie przed wykonaniem jego pierwszej wersji.The designer of today re-establishes the long lost contact between art and the public, between living people and art as a living thing”. Rzecz jasna rozumiem, że to, co dostępne dla mas, nie ma prawa być dobre, a najlepszym wykładnikiem dobrego smaku są zera na metce z ceną, sądzę jednak, że snobizm nie musi czuć się zagrożony.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment